Stalker inside (!)

Thursday, December 30

janji

 jangan berjanji kalau tidak boleh menepati apa yang telah dijanjikan`